Quantcast

fonzie 發表於 2013-11-26 21:04:19

領養貓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~廁所

我屋企兩隻大帝細個時有個蹲廁,
但係佢地大大下反而唔識用,攪到一地都係。
之後就同佢地換左個~而呢個就放埋左一二邊~
依家母親大人話呢個廁所阻地方,睇下有冇師兄D喵有需要,可以用得就唔好浪費~
明天加相,將軍澳地鐵交收~
頁: [1]
查看完整版本: 領養貓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~廁所